Dane konta bankowego

Możliwe jest przekazywanie pieniędzy więźniom.

 

Jeśli chcą Państwo przelać pieniądze do zakładu penitencjarnego, należy pamiętać, że podanie poniższych informacji jest absolutnie niezbędne, aby pieniądze dotarły do właściwego odbiorcy:

 • Imię i nazwisko odbiorcy
 • Tytuł przelewu
 • Numer sygnatury odbiorcy

Zakład penitencjarny ma konto bankowe w Postbank Dortmund.

 • IBAN: DE07440100460050746469
 • BIC: PBNKDEFF

 

Godziny odwiedzin

Regulamin odwiedzin w zakładzie penitencjarnym Castrop-Rauxel

 

Osoby zatrzymane mogą przyjmować wizyty w czasie wolnym od pracy bez specjalnego zezwolenia. Aby zapewnić sprawiedliwą i równą dystrybucję przestrzeni oraz możliwości personelu, a także prawidłowy przebieg wizyt, zastosowanie mają następujące zasady:

Godziny odwiedzin:

 • Poniedziałek – Piątek: 16:30 – 20:00
 • Sobota: 10:00 – 20:00
 • Niedziela i święta:  10:00 – 18:00

 

Wskazówki dla odwiedzających niepełnosprawnych fizycznie:

Nasze sale odwiedzin znajdują się na poziomie gruntu. W związku z tym osoby z problemami z poruszaniem się również mogą odwiedzać swoich krewnych. Odwiedzający mają ponadto dostęp do toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Dzięki szerokim wejściom osoby na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi mają łatwy dostęp do sal odwiedzin.

Kto może odwiedzać więźniów?

Wszyscy odwiedzający muszą się zidentyfikować, okazując ważny niemiecki dowód osobisty lub paszport. Nie dotyczy to dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat w towarzystwie osoby dorosłej.

Oficer dyżurny może całkowicie lub tymczasowo pozbawić osobę odwiedzającą prawa do odwiedzin z powodu zaistniałych sytuacji (mogą być to na przykład zakłócenia w przebiegu odwiedzin, naruszenia, alkohol, narkotyki itp.). W takim przypadku do działu 11 (bezpieczeństwo) przesłany zostanie odpowiedni komunikat.  

Kiedy może odbyć się wizyta?

Więźniowie, którzy nie są upoważnieni do przepustek:

 • mogą przyjmować 2 trwające 2 godziny wizyty na tydzień (1 x 2 godziny w dni powszednie oraz 1 x 2 godziny w weekendy)

Więźniowie, którzy są upoważnieni do przepustek:

 • mogą otrzymywać 2 trwające 2 godziny wizyty na miesiąc (1 x 2 godziny w dzień powszedni oraz 1 x 2 godziny w weekend)
 • Dodatkowo: 5 godzin na tydzień — w weekendy lub w dni świąteczne

Ograniczenie to nie obejmuje:

 • wizyt zainicjowanych z urzędu (przykładowo: wizyta przedstawiciela policji, służby kuratorskiej, komornika, urzędu imigracyjnego oraz wyznaczonego nadzorcy prawnego/sądowego itp.);
 • rozmów z udziałem personelu wykonawczego;
 • wizyt prawników (również w sprawach cywilnych);
 • biegłych;
 • terapeutów zewnętrznych.

Czas odwiedzin na wizytę wynosi maksymalnie dwie godziny i w indywidualnych przypadkach może zostać ograniczony z powodu dużego obłożenia sal odwiedzin.

W wizycie mogą uczestniczyć maksymalnie trzy osoby powyżej 16 roku życia. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat nie są liczone, ale muszą przebywać w towarzystwie osoby dorosłej.

Co można przekazać więźniowi podczas wizyty?

Podczas wizyty można przekazać więźniowi napoje i przybory toaletowe o wartości maks. 40 euro.

W rozsądnym zakresie można również przekazywać i wymieniać prywatną odzież i pościel.

W trakcie wizyty nie wolno spożywać ani przekazywać napojów alkoholowych ani innych środków i substancji odurzających.

Wyjątki i „wizyty specjalne”

Wyjątkiem od tej zasady są odwiedziny pisemnie upoważnionego obrońcy w sprawach karnych.

 

Przesyłanie listów i paczek

Utrzymywanie więzi społecznych jest istotne dla osiągnięcia celów w zakresie egzekwowania prawa.

 

W tym celu konieczne jest umożliwienie zatrzymanemu komunikowanie się ze światem zewnętrznym. Aby więzień mógł bez problemów kontaktować się z krewnymi, znajomymi itd., zebraliśmy tutaj najważniejsze informacje.

Przesyłanie paczek (więźniowie)

Przesyłanie paczek więźniom uregulowane jest w § 28 ustawy o wykonywaniu kar obowiązującej w Nadrenii Północnej-Westfalii (StVollzG NRW).

W związku z tymi przepisami otrzymywanie paczek przez więźnia wymaga zgody zakładu. Więźniowie nie mogą przyjmować paczek z żywnością i napojami ani paczek, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w placówce.

Ze względów bezpieczeństwa każdą paczkę przychodzącą należy otworzyć w obecności więźnia i sprawdzić jej zawartość. Wykluczone przedmioty mogą zostać dołączone do mienia więźnia, zwrócone nadawcy lub zniszczone.

Korespondencja (więźniowie)

Pisemna korespondencja uregulowana jest w §§ 21–23, §§ 25, 26 ustawy o wykonywaniu kar obowiązującej w Nadrenii Północnej-Westfalii (StVollzG NRW). Zgodnie z tymi przepisami więzień zasadniczo ma prawo do wysyłania i otrzymywania listów bez ograniczeń. Administracja więzienia może zabronić korespondencji z niektórymi osobami,

  • jeśli zagraża to bezpieczeństwu lub porządkowi w instytucji;
  • jeśli istnieją obawy, że kontakt z niespokrewnionymi z więźniem osobami, zgodnie z § 11 ust. 1 nr 1 Kodeksu Karnego ma na więźnia szkodliwy wpływ lub utrudnia jego integrację;
  • jeśli więzień chce skontaktować się z ofiarą przestępstwa, w związku z którym został zatrzymany, a kontakt ten może mieć negatywny wpływ na ofiarę lub osoby trzecie będące w trudnej sytuacji, lub jeśli osoby te nie wyraziły zgody na kontakt z więźniem.

Każda przychodząca i wychodząca przesyłka pocztowa poddawana jest kontroli wzrokowej celem wykrycia niedozwolonych przedmiotów, takich jak pieniądze, karty SIM lub narkotyki, zgodnie z § 22 ust. 1 StVollzG NRW. Zgodnie z § 22 ust. 2 StVollzG NRW korespondencja może być również sprawdzana ze względu na opiekę lekarską, bezpieczeństwo oraz porządek. Jednakże § 26 StVollzG NRW wyłącza z tego przepisu niektórych adresatów i nadawców, takich jak adwokaci i obrońcy, przedstawiciele publiczni, osoby wnoszące petycje, inspektor ochrony danych i funkcjonariusze organów ścigania. Tak więc w przypadku więźniów również obowiązuje konstytucyjnie chroniona tajemnica korespondencji, nawet jeśli jest ona ograniczona.

Opłata pocztowa ponoszona jest przez więźnia.